• “Zhuzhou C&W Precious Tools Co., ltd”, biziň täze we gyzykly habarlarymyz köp we okamagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  • Iň ösen enjamlarymyz bar we halkara kärdeşlerimiz bilen bäsleşip bileris

  • Müşderi taslamalaryny dolandyrmaga ünsi jemleýäris, başlangyç taslama meýilnamasyny müşderilere tabşyrýarys we anyk taslama tertibi bar

  • Müşderi taslamalaryny dolandyrmaga ünsi jemleýäris, başlangyç taslama meýilnamasyny müşderilere tabşyrýarys we anyk taslama tertibi bar

#
Biz hakda

“Zhuzhou C&W Precision Tools Co., Ltd” (C&W Tools) Hytaýyň karbid senagaty --- Zhuzhou. Yearsyllar bilen gözleg-agtaryş işleri、önümçilik we amaly tejribe, kompaniýa işleýiş pudagynda hünärli doly çözgüt üpjün edijisine öwrüldi, güýçli ýörite gurallar dizaýn hyzmatlary we önümçilik mümkinçilikleri bar, esasanam ýöriteleşdirilen goýmalar we karbid önümleri we ş.m. Ip Enjamlar we gözden geçiriş gurluşlary      Kompaniýada birinji derejeli gaýtadan işleýän enjamlar we CNC periferiýa üweýji merkezleri 、 Bäş okly gurallar 、 Surat ölçeýji gural ric Elektrik basyjy...

KOPRAK OKA
Iň soňky habarlar